კანი, კანქვეშა უჯრედისი

ტროფიკული წყლული

რეცეპტი 1 მრავალძარღვას ფოთლები – 15 გრ სათესი ქინძის ნაყოფები – 15 გრ კრაზანას ბალახი – 20 გრ ორკბილას ბალახი – 20 გრ ბერულას ბალახი – 10 გრ ძირტკბილას ბალახი – 20 გრ ჩამონათვალი შევურიოთ ერთმანეთს და მოვამზადოთ ნახარში პროპორციით: 1 ს/კ ნედლეული : 1 ჭიქა მდუღარე წყალი. ვადუღოთ 15 წუთი. […]

ფსორეაზი

რეცეპტი 1 ორკბილას ბალახი – 15 გრ კრაზანას ბალახი – 15 გრ კოთხუჯის ფესვები – 15 გრ ქრისტესისხლას ბალახი – 5 გრ შავი ანწლის ყვავილები – 10 გრ კულმუხოს ფესვები – 10 გრ სიმინდის ულვაში – 10 გრ წითელი მოცვის ფოთლები – 10 გრ შვიტას ბალახი – 10 გრ ჩამონათვალი […]

ვიტილიგო

რეცეპტი 1 სალბის ბალახი – 20 გრ კრაზანას ბალახი – 20 გრ გულყვითელას ბალახი – 10 გრ თავშავას ბალახი – 10 გრ გვირილას ყვავილები – 10 გრ მრავალძარღვას ფოთლები – 15 გრ ჭინჭრის ფოთლები – 15 გრ ჩამონათვალი შევურიოთ ერთმანეთს და მოვამზადოთ ნახარში პროპორციით: 1 ს/კ ნედლეული : 1 ჭიქა მდუღარე […]

ეგზემა

რეცეპტი 1 სალბის ფოთლები – 10 გრ მრავალძარღვას ფოთლები – 10 გრ ჭინჭრის ფოთლები – 10 გრ სიმინდის ულვაში – 10 გრ ღვიის ნაყოფები – 10 გრ აბზინდას ბალახი – 5 გრ ფარსმანდუკის ბალახი – 15 გრ კრაზანას ბალახი – 15 გრ შვიტას ბალახი – 15 გრ ჩამონათვალი შევურიოთ ერთმანეთს […]